Kalendar događanja i najava


Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

  • PDF
  • 453,08 kB
  • 23. prosinac 2011.
Povezano uz: Preuzimanja

Prijava za web bilten

Sjednice i odluke Vlade RH

01. rujan 2011.

147. sjednica Vlade Republike HrvatskeDnevni red:
1. Provedba Programa gospodarskog oporavka
1.1. Izvješće o provedbi Plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka za mjesec kolovoz 2011. godine
1.2. Prijedlog uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima
1.3. Nacrt prijedloga odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav – Sava
1.4. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o prodaji šumske biomase putem postupaka javnog nadmetanja
1.5. Prijedlog odluke o izradi i provedbi Projekta marketinške promocije proizvoda ribarstva
2. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
3. Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
4. Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o medicinskoj oplodnji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
5. Prijedlog odluke o načinu raspodjele sredstava te kriterijima i mjerilima za poticanje razvoja širokopojasne infrastrukture na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu
6. Prijedlog odluke o darovanju Udruzi branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata Zagreb "Stare streljane" u Zagrebu
7. a) Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2010. godinu
b) Prijedlog revidiranog akcijskog plana za unaprjeđenje zatvorskog sustava Republike Hrvatske od 2009. do 2014. godine
c) Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje Ministarstvu pravosuđa za potrebe Uprave za zatvorski sustav, nekretnine označene kao z.k.č.br. 2540/4, k.o. Imotski-Glavina, u svrhu izgradnje Odgojnog zavoda za maloljetnike
8. Izvješće o radu Uprave Ministarstva pravosuđa za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima za 2010. godinu
9. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine, za 2010. godinu
10. Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma o prestanku Sporazuma o osnivanju i djelovanju službi kontrole zračnog prometa i opskrbi opremom od strane EUROCONTROL-a u Srednjoeuropskom centru oblasne kontrole zračnog prometa (CEATS-UAC) od 27. lipnja 1997. godine i Posebnog sporazuma o primjeni članka 6. Sporazuma o osnivanju i djelovanju službi kontrole zračnog prometa i opskrbi opremom od strane EUROCONTROL-a u Srednjoeuropskom centru oblasne kontrole zračnog prometa (CEATS-UAC)