Naslovnica

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava

ČLANAK 8. - PRAVO NA POŠTIVANJE PRIVATNOG I OBITELJSKOG ŽIVOTA

Članak 8.- Pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života

1. Svatko ima pravo na poštovanje svoga privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja.

2. Javna vlast se neće miješati u ostvarivanje tog prava, osim u skladu sa zakonom i ako je u demokratskom društvu nužno radi interesa državne sigurnosti, javnog reda i mira, ili gospodarske dobrobiti zemlje, te radi spriječavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih.