Naslovnica

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava

ČLANAK 3. - ZABRANA MUČENJA

Članak 3. – Zabrana mučenja

Nitko se ne smije podvrgnuti mučenju ni nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kazni.