Naslovnica

Ured za zakonodavstvo

Ured za zakonodavstvo

Kontakt podaci

20. veljača 2012.

Započinje treći ciklus seminara "Procjena učinaka propisa"U okviru Komponente II twinning projekta pod nazivom Razvoj administrativnih kapaciteta za provedbu procjene učinka propisa započinje treći i ujedno posljednji u nizu ciklusa seminara o procjeni učinaka propisa. Zahvaljujući uspješnoj suradnji i logističkoj potpori Ministarstva vanjskih i europskih poslova seminar se održava u Multimedijalnoj dvorani Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Petrinjska 18a.

Ciklus predavanja o metodologiji procjene učinaka propisa u trajanju od sedam dana, pohađaju imenovani koordinatori za procjenu učinaka propisa i drugi državni službenici koji rade na izradi propisa. Koordinatori su imenovani ispred svakog ministarstva kao koordinatori za poslove procjene učinaka propisa sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa (NN 90/11). Osnovna suradnja imenovanih koordinatora za procjenu učinaka propisa i Ureda za zakonodavstvo je priprema ministarstava na novi sustav procjene učinaka propisa kroz jačanje administrativnih kapaciteta i aktivniju međuresornu komunikaciju.

Budući da je ciklus seminara organiziran u okviru twinning projekta IPA 2007 "Razvoj sustava procjene učinaka propisa" predavači su stručnjaci i državni službenici iz administracija Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Estonije.

Ukratko donosimo sadržaj seminara o procjeni učinaka propisa:

  • okvir procjene učinaka propisa, planiranje procjene učinaka propisa,
  • definiranje problema i postavljanje ciljeva,
  • identificiranje opcija, uključujući identificiranje alternativa zakonodavstvu,
  • analitičke metode (analiza troškova i koristi i sl. metode) i prikupljanje podataka za analizu,
  • javno savjetovanje ,
  • prezentacija konačne procjene učinaka propisa,
  • pregled i kontrola kvalitete konačne procjene učinaka propisa.