Kalendar događanja i najava


Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
  • Na današnji dan nema niti jedne najave događanja.

  • PDF
  • 453,08 kB
  • 23. prosinac 2011.
Povezano uz: Preuzimanja

Prijava za web bilten

Sjednice i odluke Vlade RH

06. lipanj 2013.

95. sjednica Vlade Republike HrvatskeDokumenti

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

2. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS), s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

3. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o poduzetim aktivnostima vezano na obvezujuću ponudu društva Uljanik d.d. za kupnju dionica Brodograđevne industrije 3. Maj d.d., te o bitnim odredbama privatizacijskog ugovora

b) Prijedlog odluke o prihvaćanju ponude društva Uljanik d.d., Pula, za kupnju dionica društva Brodograđevna industrija 3. Maj d.d., Rijeka, pod posebnim uvjetima, te o posebnom načinu raspolaganja dionicama društva iz portfelja Republike Hrvatske

c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na tekst dokumenta „Predmet SA.36143 – Izmjena plana restrukturiranja hrvatskog brodogradilišta 3. Maj – Preuzimanje obveze prema Europskoj komisiji

4. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a) Prijedlog zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima (predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora)

b) Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2012. godinu

5. Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Sporazuma o promjeni visine plaće zaposlenih u državnim i javnim službama

6. Godišnje izvješće o radu Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2012. godinu

7. Godišnje izvješće Savjeta za nacionalne manjine o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu

8. Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje izvoza za 2012. godinu

9. Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom za 2012. godinu

10. Izvješće o ostvarivanju programa rada i Financijsko izvješće Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško za 2012. godinu

11. Objedinjeno izvješće o provedbi odluka vezano za aktivnosti koje ministarstva i ostale institucije uključene u provedbu IPA programa trebaju poduzeti kako bi dobile dozvolu za rad sustava za upravljanje pretpristupnim programima Europske unije, bez prethodne kontrole od strane Delegacije Europske unije, te dozvolu za rad sustava za provedbu fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

12. Prijedlog odluke o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja programa PHARE i IPA (komponenta I.) u Republici Hrvatskoj

13. Prijedlog odluke o utvrđivanju broja državnih službenika s posebnim koeficijentima složenosti poslova u tijelima koja su dobila dozvolu za rad od Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije i koja će upravljati strukturnim instrumentima Europske unije

14. Prijedlog uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (EU)

15. Prijedlog odluke o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj u godinama 2013., 2014. i 2015.

16. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske

17. Prijedlog odluke o produženju primjene Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu, do 31. prosinca 2013. godine

18. Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske na zadaćama protupožarne zaštite, traganja i spašavanja te pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu u 2013. godini

19. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije

20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga sporazuma o visini novčane naknade članovima i tajniku Komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

21. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, Ministarstvu pravosuđa, za izvršenje obveze prema Rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske, poslovnog broja: U-I/5612/2011, od 23. siječnja 2013. godine

22. Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:

a) Konačni prijedlog zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

b) Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

c) Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu

23. a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o graničnim prijelazima

b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o pograničnom prometu

24. Prijedlog zaključka o prihvaćanju razmjene pisama između ministra poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i ministra trgovine i industrije Kraljevine Norveške kojim se iskazuje namjera davanja daljnje obostrane potpore radu hrvatsko – norveškog Pomorskog inovacijskog centra iNAVIS u Šibeniku

25. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole

26. Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije o provođenju mješovitih ophodnji uz zajedničku državnu granicu

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti u vezi s nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (povjerljivo)

2. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2013. godinu

b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2013. godinu

3. Kadrovska pitanja

4. Informacije, pitanja i prijedlozi

Video snimka sjednice