Kalendar događanja i najava


Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
  • Na današnji dan nema niti jedne najave događanja.

  • PDF
  • 453,08 kB
  • 23. prosinac 2011.
Povezano uz: Preuzimanja

Prijava za web bilten

Sjednice i odluke Vlade RH

27. prosinac 2013.

134. sjednica Vlade Republike HrvatskeDnevni red:
1. Prijedlog zaključka u vezi s Projektnim planom provedbe dugoročnih reformskih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014.-2016.
2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (EU)
3. Prijedlog uredbe o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi
4. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija
5. Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o igrama na sreću
6. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama
7. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti
8. Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o prebivalištu
9. Prijedlog strateškog plana razvoja palijativne skrbi za razdoblje 2014. – 2016. godine
10. a) Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o indeksu razvijenosti
b) Prijedlog odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti
11. Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području Hrvatskog Podunavlja
12. a) Prijedlog odluke o otkazivanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje
b) Prijedlog odluke o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
c) Prijedlog odluke o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
13. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode potvrđene do 3. prosinca 2013. godine u Republici Hrvatskoj
14. Prijedlog programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2013. do 2016. godine
15. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti Hrvatskim cestama d.o.o. na:
a) Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2013. godinu
b) Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2014. godinu
16. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. na:
a) Plan građenja i održavanja autocesta za 2013. godinu
b) Plan građenja i održavanja autocesta za 2014. godinu
17. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja: Croatia banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., Privredna banka Zagreb d.d., za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2013. godini
b) Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja: Croatia banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., Privredna banka Zagreb d.d., za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o.
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje duga trgovačkog društva HŽ Infrastruktura d.o.o., temeljem danih jamstava i neplaćenih obveznih davanja dužnika, povećanjem kapitala javnog dobra
19. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:
a) Gradu Zagrebu kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
b) Općini Sveti Ilija kod Croatia banke d.d., Zagreb
20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Agencije za poljoprivredno zemljište
21. Izvješće o poslovanju i izvršenju financijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2012. godinu.
Zatvoreni dio sjednice:
Usvajanje zapisnika sa sjednica Vlade, održanih 18. i 23. prosinca 2013. godine
1. Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Privremenog ureda u Zagrebu (ograničeno)
2. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskih rješenja sporova (ograničeno)
3. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2013. godinu
b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2013. godinu
4. Kadrovska pitanja
5. Informacije, pitanja i prijedlozi.