O Vladi RH

22. svibanj 2012.

Ured za razminiranjeUred obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i druge poslove vezane uz protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj kao i druge poslove koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

Jedan od osnovnih ciljeva Ureda podizanje je svijesti stanovništva o opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava, kao i stvaranje pretpostavki za razvoj protuminskog djelovanja naše zemlje.

Uz sudjelovanje u međuresornoj suradnji na području protuminskog djelovanja, Ured u suradnji s nadležnim tijelima sudjeluje u provedbi obaveza iz međunarodnih ugovora i konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenih vrsta konvencionalnih oružja koja imaju neprihvatljiv humanitarni učinak.

Promoviranje izvoza hrvatskog znanja, tehnologija i kapaciteta protuminskog sustava jedna je od aktivnosti naših djelatnika, uz suradnju s krovnim međunarodnim i nacionalnim nevladinim organizacijama na području pomoći osobama stradalim od minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava.

Poslovi provedbe i praćenja projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja osnovni je zadatak Jedinice za sredstva fondova Europske unije ovog Ureda. Cilj je što kvalitetnije iskoristiti mogućnosti koje stoje pred nama, posebno nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine.

Uredba o uredu za razminiranje, NN 12/21