Vlada RH / O Vladi RH / Uredi VladeUREDI VLADE

Ured kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske daje stručna mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa, nakon prethodno iznesenog stajališta nad...

Ured za ravnopravnost spolova, kao stručna služba Vlade Republike Hrvat­ske za obav­lja­nje stručnih i administrativnih poslova u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova u Republici Hrvat...

Ured za udruge obavlja stručne i druge poslove iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske, a u cilju stvaranja uvjeta za partnerske odnose i međusektorsku suradnju s nevladinim, neprofitnim sekto...

Ured obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i druge poslove vezane uz protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj kao i druge poslove koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem...

Ured za suzbijanje zlouporabe droga kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske prati i analizira čimbenike zlouporabe droga, prati kretanje te provedbu mjera i aktivnosti suzbijanja zloupora...

Ured je zajednička stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, ureda Vlade Republike Hrvatske, Direkcije za korištenje službenih zrakopl...

Ured obavlja ceremonijalne, stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe Vlade, predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade. Priprema i provodi aktivnosti vezane uz službene...

Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske, koja je kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju nadležna za obavljanje poslova unutarnje revizije u uredima i drugim stručnim službama V...

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava je stručna služba Vlade RH koja na čelu s zastupnicom Republike Hrvatske zastupa državne interese u svim postupcima u kojima je Republ...

Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske nadležna za obavljanje informacijsko-dokumentacijskih poslova. Ured osigurava jedinstvenu i trajnu dostupnost javnih službenih doku...

Direkcija je stručna služba Vlade Republike Hrvatske koja je ustrojena kao operator zrakoplova u vlasništvu Republike Hrvatske (tipa Challenger CL-604 registracijske oznake 9A-CRO) s ciljem s...

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama kao međuresorno tijelo Vlade Republike Hrvatske za provedbu akata uređuju odnose države i vjerskih zajednica, kao i druga pitanja od značenja za polo...