Služba za odnose s javnošću

Kontakt podaci

  • T: +385 (0) 1 4569 239
  • T: +385 (0) 1 4569 343
  • F: +385 (0) 1 6303 022
  • E-mail: press@vlada.hr
  • TRG SV. MARKA 2,
  • 10 000 ZAGREB

Vlada RH i Uredi Vlade RH

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske - kontakt podaci

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

  • Predstojnik Ureda predsjednika Vlade: Tomislav Saucha
  • Adresa: Trg svetog Marka 2, 10 000 Zagreb
  • Telefon: + 385 (1) 4569 220
  • Fax: + 385 (1) 6303 019

Ostali kontakti

Zamjenik predstojnika Ureda: Dalibor Dvorny

Administrativna tajnica predsjednika Vlade:

Sunčica Batestin
e-mail: suncica.batestin@vlada.hr

Administrativna tajnica predstojnika Ureda predsjednika Vlade:
Sandra Zeljko
email: sandra.zeljko@vlada.hr