Služba za odnose s javnošću

Kontakt podaci

 • T: +385 (0) 1 4569 239
 • T: +385 (0) 1 4569 343
 • F: +385 (0) 1 6303 022
 • E-mail: press@vlada.hr
 • TRG SV. MARKA 2,
 • 10 000 ZAGREB

Općine

Općina Postira - kontakt podaci


 • Načelnik: Ivan Mihačić
 • Sjedište: Postira
 • Adresa: Vrilo bb
 • Telefon: 021 632 133; 717 910
 • Fax: 021 632 107
 • E-mail: opcina.postira@st.t-com.hr