Služba za odnose s javnošću

Kontakt podaci

 • T: +385 (0) 1 4569 239
 • T: +385 (0) 1 4569 343
 • F: +385 (0) 1 6303 022
 • E-mail: press@vlada.hr
 • TRG SV. MARKA 2,
 • 10 000 ZAGREB

OPĆINE

Obavijest o ažuriranju podataka

Poštovani posjetitelji u tijeku je izmjena podataka. • Načelnik: Marko Ferenac
 • Sjedište: Vižinada
 • Adresa: Vižinada bb
 • Telefon: 052 446 102
 • Fax: 052 446 424
 • E-mail: opcina.vizinada@pu.t-com.hr
 • Načelnik: Marijan Tomas
 • Sjedište: Vladislavci
 • Adresa: Kralja Tomislava 141
 • Telefon: 031 391 007; 391 250
 • Fax: 031 391 007
 • E-mail: opcina-vladislavci@os.htnet.hr
 • Načelnik: Predrag Filić
 • Sjedište: Voćin
 • Adresa: Trg gospe voćinske bb
 • Telefon: 033 565 312
 • Fax: 033 565 030
 • E-mail: opcina-vocin@vt.htnet.hr
 • Načelnik: Martin Kordić
 • Sjedište: Vođinci
 • Adresa: J.J. Strossmayera 198
 • Telefon: 032 205 448; 205 121; 205 452
 • Faks: 032 205 810
 • E-mail: opcina.vodjinci@vk.t-com.hr
 • Web:
 • Načelnik: Zdravko Mlinarić
 • Sjedište: Vratišinec
 • Adresa: Dr. Vinka Žganca 2
 • Telefon: 040 866 966
 • Fax: 040 867 314
 • E-mail: opcina-vratisinec@ck.t-com.hr
 • Načelnik: Igor Jurišić
 • Sjedište: Vrbje
 • Adresa: Kralja Tomislava 4
 • Telefon: 035 345 228
 • Fax: 035 345 228
 • E-mail: opcina-vrbje@sb.t-com.hr
 • Načelnik: Marija Dujmović-Pavan
 • Sjedište: Vrbnik
 • Adresa: Trg Škujica 7
 • Telefon: 051 857 099
 • Fax: 051 857 310
 • E-mail: opcina-vrbnik@ri.t-com.hr
 • Načelnik: Milorad Delić
 • Sjedište: Vrhovine
 • Adresa: Senjska 43
 • Telefon: 053 775 010; 775 600
 • Fax: 053 775 601
 • E-mail: opcina.vrhovine@gs.t-com.hr
 • Načelnik: Ankica Zmaić
 • Sjedište: Vrpolje
 • Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana bb
 • Telefon: 035 439 109
 • Fax: 035 439 109
 • E-mail: opcina.vrpolje@sb.htnet.hr
 • Načelnik: Damir Maričić
 • Sjedište: Vuka
 • Adresa: Osječka 83
 • Telefon: 031 389 311
 • Fax: 031 389 654
 • E-mail: opcinavu@hinet.hr
 • Načelnik:
 • Sjedište: 21255 Zadvarje
 • Adresa: Sv. Kate 28
 • Telefon: 021 729 222
 • Fax: 021 729 222
 • E-mail: opcina.zadvarje2@st.t-com.hr
 • web: http:// www.zadvarje.hr
 • Načelnik: Miroslav Gaće
 • Sjedište: Zagvozd
 • Adresa: Franje Tuđmana 65
 • Telefon: 021 847 080; 670 172
 • Fax: 021 847 080
 • E-mail: opcina.zagvozd@st.htnet.hr
 • Načelnik: Ivan Obradović
 • Sjedište: Mlinište
 • Adresa: Mlinište
 • Telefon: 020 696 651
 • Fax: 020 696 651
 • Načelnik: Ivica Šarić
 • Sjedište: Zemunik Donji
 • Adresa: Zemunik Donji bb
 • Telefon: 023 351 355
 • Fax: 023 351 355
 • E-mail: opcinaze@inet.hr