Služba za odnose s javnošću

Kontakt podaci

  • T: +385 (0) 1 4569 239
  • T: +385 (0) 1 4569 343
  • F: +385 (0) 1 6303 022
  • E-mail: press@vlada.hr
  • TRG SV. MARKA 2,
  • 10 000 ZAGREB

Ministarstva

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - kontakt podaciOstali kontakti

Ministar

dr. sc. Željko Jovanović
Telefon: +385 1 4569 000
Faks: +385 1 4594 301
E-pošta: ministar@mzos.hr

Odnosi s javnošću
Novinarska pitanja
Telefon: +385 1 4569 062
Faks: +385 1 4594 301
E-pošta: uzoj@mzos.hr

Glavno tajništvo Ministarstva
Sara-Sanela Butorac, dipl. iur.
Telefon: +385 1 4569 059
Faks: +385 1 4594 306
E-pošta: glavnotajnistvo@mzos.hr

Uprava za znanost i tehnologiju
prof. dr. sc. Saša Zelenika
Telefon: +385 1 4594 341
Faks: +385 1 4594 349
E-pošta: znanost@mzos.hr

Uprava za visoko obrazovanje
prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić
Telefon: +385 1 4569 041
Faks: +385 1 4594 305
E-pošta: visokoobrazovanje@mzos.hr

Uprava za odgoj i obrazovanje
Sabina Glasovac
Telefon: +385 1 4569 028
Faks: +385 1 4594 304
E-pošta: odgojiobrazovanje@mzos.hr

Uprava za standard strategije i posebne programe
Ankica Nježić
Telefon: +385 1 4569 010
Faks: +385 1 4594 304
E-pošta: standardistrategije@mzos.hr

Uprava za sport
Petar Skansi
Telefon: +385 1 4594 390
Faks: +385 1 4594 321
E-pošta: sport@mzos.hr

Samostalni sektor za inspekcijski nadzor
Načelnica: Mihaela Adamović
Telefon: +385 1 4594 410
E-pošta: prosvjetnainspekcija@mzos.hr