Služba za odnose s javnošću

Kontakt podaci

  • T: +385 (0) 1 4569 239
  • T: +385 (0) 1 4569 343
  • F: +385 (0) 1 6303 022
  • E-mail: press@vlada.hr
  • TRG SV. MARKA 2,
  • 10 000 ZAGREB

Ministarstva

Ministarstvo socijalne politike i mladih - kontakt podaciOstali kontakti

Potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić
Telefon +385 1 555 7111
Email: ministarstvo@mspm.hr

Zamjenica ministrice socijalne politike i mladih Maja Sporiš
Telefon +385 1 555 7006
Email: ministarstvo@mspm.hr

Pomoćnice ministrice

Pomoćnik ministrice za socijalnu politiku i podršku obitelji

Pomoćnica ministrice za mlade, međunarodne poslove i poslove Europske unije
Mihaela Matokanović Džimbeg

Pomoćnica ministrice za odrasle osobe i osobe s invaliditetom
Iva Prpić, mr.sc.

Sektor za socijalnu skrb: Ana Butković, načelnica sektora
Email: Ana.Butkovic@mspm.hr
tel 01/555 7041

Služba za socijalnu skrb: Lidija Budimović, voditeljica službe
Email: Lidija.Budimovic@mspm.hr
tel 01/555 7141

Služba za statusno pravne poslove,
drugostupanjski postupak i ugovaranje usluga: Jasenka Hanže Hanzlin, voditeljica službe
Email: Jasenka.Hanze-Hanzlin@mspm.hr
tel 01/555 7147

Služba za razvoj sustava socijalne skrbi: Tanja Žaja, voditeljica službe
Email: Tanja.Zaja@mspm.hr
tel 01/555 7031

Sektor za djecu i podršku obitelji: Dubravka Marušić, načelnica sektora
Email: Dubravka.Marusic@mspm.hr
tel 01/555 7048

Služba za djecu: Martina Štabi, voditeljica službe
Email: Martina.Stabi@mspm.hr

Služba za podršku obitelji: Vlasta Grgec Petroci, voditeljica službe
Email: Vlasta.Grgec-Petroci@mspm.hr
tel 01/555 7027

Služba za razvoj, provedbu i
unaprjeđenje politika za mlade: Morana Makovec, voditeljica službe
Email: Morana.Makovec@mspm.hr
tel 01/555 7185

Služba za suradnju s mladima: Ante Martić, voditelj službe
Email:Ante.Martic@mspm.hr
tel 01/555 7187

Sektor za međunarodnu suradnju, poslove Europske unije,
pristupne i strukturne fondove Europske unije: Branka Juras, načelnica sektora
Email: Branka.Juras@mspm.hr
tel 01/555 7152

Služba za međunarodnu suradnju i
programe Europske unije: Snježana Franković, voditeljica službe
Email:Snjezana.Frankovic@mspm.hr
tel 01/555 7153

Služba za pristupne i strukturne fondove EU: Mirjana Radovan, voditeljica službe
Email:Mirjana.Radovan@mspm.hr
tel 01/555 7149

Odjel za pripremu programa iz fondova Europske unije: Ana Klofutar, voditeljica odjela
Email: Ana.Klofutar@mspm.hr
tel 01/555 7129

Odjel za provedbu programa iz fondova Europske unije: Jasna Bubić, voditeljica odjela
Email: Jasna.Bubic@mspm.hr
tel 01/555 7193

Odjel za praćenje programa iz fondova EU: Natalija Bokulić, voditeljica odjela
Email: Natalija.Bokulic@mspm.hr
tel 01/555 7162

Sektor za osobe s invaliditetom: Zvjezdana Bogdanović, načelnica sektora
Email: Zvjezdana.Bogdanovic@mspm.hr
tel 01/555 7121

Služba za skrb o osobama s mentalnim oštećenjima: Alma Bernat, voditeljica službe
Email: Alma.Bernat@mspm.hr
tel 01/555 7028

Služba za skrb o osobama s tjelesnim,
intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima: Zvjezdana Janičar, voditeljica službe
Email: Zvjezdana.Janicar@mspm.hr
tel 01/555 7215

Sektor za odrasle osobe: Ana Mlinarić, načelnica sektora
Email: Ana.Mlinaric@mspm.hr
tel 01/555 7061

Služba za skrb o starijim i nemoćnim osobama i beskućnicima: Ivančica Mamek Jagić, voditeljica službe
Email:Ivancica.Mamek-Jagic@mspm.hr
tel 01/555 7061

Služba za skrb o odraslim osobama ovisnicima,
žrtvama obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima te azilantima: Sandra Batlak, voditeljica službe
Email:Sandra.Batlak@mspm.hr
tel 01/555 7028

Samostalni sektor za proračun i financije: Josip Masnić, načelnik sektora
Email:Josip.Masnic@mspm.hr
tel 01/555 7168

Služba za državni proračun i decentralizirane funkcije: Marina Ceranac, voditeljica službe
Email: Marina.Ceranac@mspm.hr
tel 01/555 7084

Odjel za izvršavanje proračuna, financijskih planova
ustanova i kontrolu novčanih naknada: Danica Dretvić, voditeljica odjela
Email:Danica.Dretvic@mspm.hr
tel 01/555 7171

Služba za računovodstvene i knjigovodstvene poslove: Drago Majstorović, voditelj službe
Email:Drago.Majstorovic@mspm.hr
tel 01/555 7165

Odjel za likvidaturu, platni promet
i obračun plaća i naknada: Mirjana Fojs, voditeljica odjela
Email: Mirjana.Fojs@mspm.hr
tel 01/555 7096

Služba za javnu nabavu i investicije: Nikica Šikić, voditelj službe
Email: Nikica.Sikic@mspm.hr
tel 01/555 7072

Samostalna služba za upravni iinspekcijski nadzor, predstavke,
pritužbe i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti: Stelia Vasung, voditeljica službe
Email: Stelia.Vasung@mspm.hr
tel 01/555 7117

Samostalni odjel za udruge, humanitarnu pomoć i volonterstvo: Gordana Radonić, voditeljica odjela
Email:Gordana.Radonic@mspm.hr
tel 01/555 7211

Glavno tajništvo: Jasmina Stanisavljević, glavna tajnica
Email: Jasmina.Stanisavljevic@mspm.hr
tel 01/555 7076

Služba za opće poslove: Vlatka Tomašić, voditeljica službe
Email: Vlatka.Tomasic@mspm.hr
tel 01/555 7073