Služba za odnose s javnošću

Kontakt podaci

  • T: +385 (0) 1 4569 239
  • T: +385 (0) 1 4569 343
  • F: +385 (0) 1 6303 022
  • E-mail: press@vlada.hr
  • TRG SV. MARKA 2,
  • 10 000 ZAGREB

Ministarstva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava - kontakt podaciOstali kontakti

Ministar: Prof. dr.sc. Mirando Mrsić

Kabinet ministra

tel. 01 6106 310, 01 6106 727
fax. 01 6109 300
email za građane: info@mrms.hr
email za medije: javnost@mrms.hr

Božidar Štubelj, zamjenik ministra
tel: 01 6106720
fax: 01 6109305

Viktorija Rončević, pomoćnica ministra

tel: 01 6106459
fax 01 6109209

Tatjana Dalić, pomoćnica ministra

tel: 01 6106311
fax 01 6109614

Marina Kasunić Peris, pomoćnica ministra

tel: 01 6106641
fax 01 6109614

Mirjana Rađenović, pomoćnica ministra

tel: 01 6106312
fax 01 6109305

Dean Sudec, tajnik Kabineta ministra

tel: 01 6106310
fax 01 6109300

Krunoslav Vidić, glasnogovornik

tel: 01 6106727
fax 01 6109300

Glavno tajništvo ministarstva

tel: 01 6106835
fax 01 6109638

Sanja Palčić, glavna tajnica

tel: 01 6106835
fax 01 6109638

Ana Vukas, voditeljica Službe za ljudske potencijale, opće i informatičke poslove

tel: 01 6109745
fax 01 6109300

UPRAVA ZA RAD I TRŽIŠTE RADA

tel: 01 6106311
fax 01 6109614

Inga Žic, načelnica Sektora za rad i radno pravo

tel: 01 6106510
fax 01 6109614

Ilija Tadić,voditelj Službe radnog prava

tel: 01 6109228
fax 01 6109614

Olivera Fišeković, voditeljica Službe za kolektivne ugovore, udruge i usluge stranim poslodavcima i radnicima

tel: 01 6106313
fax 01 6109614

Sanja Major, načelnica Sektora za tržište rada i zapošljavanje

tel: 01 6106135
fax 01 6109614

Morana Müller, voditeljica Službe za politike zapošljavanja

tel: 01 6106039
fax 01 6109614

Marija Knežević Kajari, voditeljica Službe analitike tržište rada

tel: 01 6106259
fax 01 6109614

UPRAVA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

tel: 01 6106312
fax 01 6109305

Milenko Popović, načelnik Sektora za mirovinska osiguranja

tel: 01 6109241
fax 01 6109305

Melita Čičak, voditeljica Službe za obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje

tel: 01 6109240
fax 01 6109305

Snježana Baloković, načelnica Sektora za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti

tel: 01 6106377
fax 01 6109305

UPRAVA ZA KOORDINACIJU PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE U PODRUČJU RADA I SOCIJALNE SIGURNOSTI

tel: 01 6106459
fax 01 6109209

Katarina Ivanković Knežević, načelnica Sektora za programiranje, praćenje i vrjednovanje programa i projekata EU

tel: 01 6106121
fax 01 6109209

Luka Rajčić, voditelj Službe za koordinaciju i programiranje

tel: 01 6109380
fax 01 6109209

Naida Mekić, voditeljica Službe za praćenje i vrjednovanje

tel: 01 6109370
fax 01 6109209

Gordana Dragičević, voditeljica Službe za pripremu i provedbu projekata

tel: 01 6109763
fax 01 6109209

Stella Čužić, voditeljica službe za financijsko upravljanje

tel: 01 6106339
fax 01 6109209

SAMOSTALNI SEKTOR ZA REVIZIJU NALAZA I MIŠLJENJA O INVALIDNOSTI

tel: 01 6106150

Eos Martinac, načelnica Samostalnog sektora

tel: 01 6106762

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

tel:01 6106244
fax 01 6109171

Dubravka Matić, voditeljica Samostalne službe

tel: 01 6106244
fax 01 6109171