Služba za odnose s javnošću

Kontakt podaci

 • T: +385 (0) 1 4569 239
 • T: +385 (0) 1 4569 343
 • F: +385 (0) 1 6303 022
 • E-mail: press@vlada.hr
 • TRG SV. MARKA 2,
 • 10 000 ZAGREB

Javni sektor

Financijska agencija (FINA) - kontakt podaci


 • Adresa: Vrtni put 3, 10000 Zagreb
 • Telefon: 0800-0080 (centar za odnose s korisnicima)
 • Telefon: 01/6127 111 (centrala Zagreb)
 • E-mail: info@fina.hr (centar za odnose s korisnicima)
 • E-mail: pr@fina.hr (odnosi s javnošću)
 • Web : http://www.fina.hr

Ostali kontakti

UPRAVA
Financijska agencija - Uprava
Vrtni put 3
10000 Zagreb
Anđelka Buneta, predsjednica Uprave
tel: 01/ 6128-016
fax: 01/ 6128-085
Ivna Šegon, članica Uprave
tel: 01/ 6128-086
fax: 01/ 6128-089
Željko Pavić, član Uprave
tel: 01/ 6128-000
fax: 01/ 6128-089
Zlatko Mičetić, član Uprave
tel: 01/ 6128-000
fax: 01/ 6128-089

SEKTORI

Sektor usluga za javni sektor
Vrtni put 3, 10000 Zagreb
direktor sektora: Dragutin Kovačić
tel: 01/ 6127 524
fax: 01/ 6127 010
e-mail: dragutin.kovacic@fina.hr

Sektor usluga za financijsku industriju i korporativne klijente
Vrtni put 3, 10000 Zagreb
direktorica sektora: Marijana Gašpert
tel: 01/ 6127 016
fax: 01/ 6127 021
e-mail: marijana.gaspert@fina.hr

Sektor strateškog planiranja i korporativnih financija
Vrtni put 3, 10000 Zagreb
direktor sektora: Dario Andrijević
tel: 01/ 6128 008
fax: 01/ 6128 196
e-mail: dario.andrijevic@fina.hr

Sektor informatike
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktor sektora: Vedran Grbčić
tel: 01/ 6127 717
fax: 01/ 6127 719
e-mail: vedran.grbcic@fina.hr

Sektor upravljanja ljudskim resursom i korporativnom podrškom
Vrtni put 3, 10000 Zagreb
direktor sektora: Kristijan Igrec
tel: 01/ 6128 130
fax: 01/ 6128 046
e-mail: kristijan.igrec@fina.hr

Sektor poslovne mreže
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
direktor sektora: Davor Jarnjak
tel: 01/ 6127 325
fax: 01/ 6127 384
e-mail: davor.jarnjak@fina.hr