Služba za odnose s javnošću

Kontakt podaci

 • T: +385 (0) 1 4569 239
 • T: +385 (0) 1 4569 343
 • F: +385 (0) 1 6303 022
 • E-mail: press@vlada.hr
 • TRG SV. MARKA 2,
 • 10 000 ZAGREB

Državne upravne organizacije

Državni zavod za statistiku - kontakt podaci


 • Adresa: Ilica 3 , 10 000 Zagreb
 • Tel: 01/ 4806 111
 • Adresa 2: Branimirova 19, 10000 Zagreb
 • Tel: 01/48 93 444
 • E-mail (Statističke informacije, Pretplata publikacija) : stat.info@dzs.hr
 • E-mail (Kontakt za novinare) : press@dzs.hr
 • web: http://www.dzs.hr
 • :
 • :
 • :
 • :

Ostali kontakti

Ravnatelj: Marko Krištof

tel. (+385 1) 48 06 295
faks: (+385 1) 48 12 740

Sektor poslovnih statistika

tel: (+385 1) 48 06 169
faks: (+385 1) 48 12 740

Sektor poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i zaštite okoliša

tel: (+385 1) 48 93 584
faks: (+385 1) 48 17 583

Sektor društvenih statistika

tel: (+385 1) 48 93 425
faks: (+385 1) 48 73 662

Sektor ekonomskih statistika

tel: (+385 1) 48 93 447
faks: (+385 1) 48 93 595

Sektor statističkih infrastruktura

tel: (+385 1) 48 93 513
faks: (+385 1) 48 17 396

Sektor informacija, usluga i publikacija

tel: (+385 1) 48 06 121
faks: (+385 1) 48 06 148

Sektor informatičkih tehnologija

tel: (+385 1) 48 06 235
faks: (+385 1) 48 06 141

Sektor pravnih, financijskih i općih poslova

tel: (+385 1) 48 06 213

faks: (+385 1) 48 17 666

Unutarnje ustrojstvo

* Za obavljanje poslova iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

Posebna ustrojstvena jedinica:

1. Kabinet ravnatelja

Samostalni odjeli:

2. Odjel za međunarodnu suradnju

3. Odjel za provedbu projekata

4. Odjel za unutarnju reviziju

5. Odjel za strategijski razvoj statističkog sustava

Unutarnje ustrojstvene jedinice:

2. Sektor poslovnih statistika

a. Odjel strukturnih poslovnih statistika
b. Odjel statistike građevinarstva
c. Odjel statistike industrije, energije i informacijskog društva
d. Odjel statistike trgovine i ostalih usluga
e. Odjel statistike robne razmjene s inozemstvom
f. Odjel statistike turizma
g. Odjel statistike transporta i komunikacija.

3. Odjel strukturnih, ekonomskih i proizvodnih statistika poljoprivrede

a. Odjel proizvodnih statistika poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
b. Odjel statistike cijena i ekonomskih računa poljoprivrede
c. Odjel statistike zaštite okoliša

4. Sektor društvenih statistika

a. Odjel statistike stanovništva
b. Odjel statistike obrazovanja i kulture
c. Odjel statistike znanosti i tehnologije
d. Odjel statistike pravosuđa i uprave
e. Odjel statistike potrošnje i dohotka kućanstava
f. Odjel statistike tržišta rada.

5. Sektor ekonomskih statistika

a. Odjel za metodologije i baze podataka nacionalnih računa
b. Odjel obračuna BDP-a, proizvodna i dohodovna metoda
c. Odjel obračuna BDP-a, rashodna metoda
d. Odjel sektorskih računa
e. Odjel za tablice ponude i uporabe te input/output tablice
f. Odjel statistike cijena i pariteta kupovne moći
g. Odjel za statistiku dugotrajne imovine.

6. Sektor statističkih infrastruktura

a. Odjel statističkoga poslovnog registra
b. Odjel administrativnoga poslovnog registra, prostornih i ostalih statističkih registara
c. Odjel klasifikacija, uzorkovanja, statističkih metoda i analiza
d. Odjel za statističku obradu, ankete i koordinaciju područnih jedinica.

7. Sektor informacija, usluga i publikacija

a. Odjel za publicistiku
b. Odjel informacija
c. Odjel za odnose s korisnicima

8. Sektor informatičkih tehnologija

a. Odjel projektiranja i razvoja informatičkih sustava
b. Odjel organizacije, implementacije i održavanja sustava obrade podataka
c. Odjel izrade programske podrške za obradu i diseminaciju podataka
d. Odjel informatičkih infrastruktura i podrške
e. Odjel unosa podataka i varijabilnog ispisa obrazaca i publikacija.

9. Sektor pravnih, financijskih i općih poslova

a. Odjel za pravne poslove
b. Odjel za ljudske resurse
c. Odjel za planiranje i izvršavanje proračuna
d. Odjel za financijske i računovodstvene poslove
e. Odjel za javnu nabavu
f. Odjel za pisarnicu, opće poslove i zaštitu na radu