Služba za odnose s javnošću

Kontakt podaci

 • T: +385 (0) 1 4569 239
 • T: +385 (0) 1 4569 343
 • F: +385 (0) 1 6303 022
 • E-mail: press@vlada.hr
 • TRG SV. MARKA 2,
 • 10 000 ZAGREB

Općine

Općina Stara Gradiška - kontakt podaci


 • Načelnik: Velimir Paušić
 • Sjedište: Stara Gradiška
 • Adresa: Trg hrvatskih branitelja 1
 • Telefon: 035 374 051; 374 054
 • Fax: 035 374 051
 • E-mail: opcina.stara.gradiska@sb.htnet.hr