Služba za odnose s javnošću

Kontakt podaci

  • T: +385 (0) 1 4569 239
  • T: +385 (0) 1 4569 343
  • F: +385 (0) 1 6303 022
  • E-mail: press@vlada.hr
  • TRG SV. MARKA 2,
  • 10 000 ZAGREB

Ministarstva

Ministarstvo poljoprivrede - kontakt podaciOstali kontakti

Kabinet ministra
Tihomir Jakovina, ministar
tel: 01 6106 200; 01 6106 600; fax: 01 6109 200
Maja Pitlović, administrativna tajnica
office@mps.hr

Snježana Španjol, zamjenica ministra
tel: 01 6106 202; fax: 01 6109 202
Sanja Bratković, tajnica
sanja.bratkovic@mps.hr

Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol
Miroslav Kuskunović, glasnogovornik
tel: 01 6106 787/066/031
fax: 01 6109 191
glasnogovornik@mps.hr

Protokol
tel: 01 6106 262/913/034; fax: 01 6109 191
protokol@mps.hr

Glavno tajništvo
Uprava za pravne i financijske poslove
Luka Živanović, pomoćnik ministra
tel: 01 6106 208; fax: 01 6109 666 Andrea Stubičar, tajnica
andrea.stubicar@mps.hr luka.zivanovic@mps.hr

Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije
Zvjezdana Blažić, pomoćnica ministra
tel: 01 6106 724; fax: 01 6106 550
Janja Bunjevac, tajnica
janja.kaniski@mps.hr

Kontakt podaci za prijave vezane za područje kvalitete hrane i stočne hrane, ekoloških proizvoda, vina i jakih alkoholnih pića u maloprodaji
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
dr.sc. Mirjana Mataušić-Pišl, dr.vet.med., pomoćnica ministra
Planinska ulica 2a, 10000 Zagreb
tel: 01 6443 540
fax: 01 6443 899
Ivana Talan-Raptavi, tajnica ivana.raptavi@mps.hr

Uprava vodnoga gospodarstva
Dražen Kurečić, pomoćnik ministra
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
tel: 01 6307 411; fax: 01 6307 426
Azra Mulešković, tajnica
tajnica.uvg@voda.hr

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
Davorka Hajduković, univ.spec.pol., pomoćnica ministra
tel: 01 6106 908; fax: 01 6106 909
Matija Hajek, tajnik
matija.hajek@mps.hr

Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike
Božica Rukavina, univ.spec.techn.aliment., pomoćnica ministra
tel: 01 6106 692; fax: 01 6109 189
Ivana Jaić Križanac, tajnica
ivana.j-krizanac@mps.hr

Uprava ribarstva
Planinska 2a, 10000 Zagreb
mr. sc Ljubomir Kučić, pomoćnik ministra
tel: 01 6443 185, 01 6106 657; fax: 01 6443 200
Ivona Musulin, tajnica
ivona.musulin@mps.hr

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
Planinska 2a, 10000 Zagreb
Domagoj Križaj, pomoćnik ministra
Martina Miočić, tajnica
tel: 01 6443 210; fax: 01 6443 291
martina.miocic@mps.hr

Samostalna služba za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i potvrđivanje provedbe programa potpore u ribarstvu
mr.sc. Gordana Parać, načelnica
tel: 01 6106 222
gordana.parac@mps.hr

Samostalna služba za unutarnju reviziju
mr.sc Zdenka Doko, načelnica
tel: 01 6109 509; fax: 01 6106 452
zdenka.doko@mps.hr