Vlada RH / Adresar i linkovi / MinistarstvaSlužba za odnose s javnošću

Kontakt podaci

 • T: +385 (0) 1 4569 239
 • T: +385 (0) 1 4569 343
 • F: +385 (0) 1 6303 022
 • E-mail: press@vlada.hr
 • TRG SV. MARKA 2,
 • 10 000 ZAGREB

MINISTARSTVA • Adresa: Katančićeva 5, 10 000 Zagreb
 • Telefon: 01/ 4591 333
 • Faks: 01/ 4922 583
 • web stranica: http://www.mfin.hr/
 • Adresa: Trg kralja Petra Krešimira IV 1, 10 000 Zagreb
 • telefon: +385 (1) 4567 111
 • fax:: +385 (1) 4613 310
 • web adresa: http://www.morh.hr/
 • Adresa: Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10 000 Zagreb
 • telefon: +385 1 4569 964
 • fax:: +385 1 4551 795; 4920 149
 • web stranica: http://www.mvep.hr/
 • Adresa: Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb
 • telefon: +385 1 3714-000
 • fax: +385 1 3714-507
 • web stranica: http://www.mprh.hr/
 • Adresa: Maksimirska 63, 10 000 Zagreb
 • telefon: 01 235 75 55
 • fax:: 01 235 76 07
 • web stranica: http://www.uprava.hr
 • Adresa: Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb
 • telefon: 01/3717-175
 • faks: 01/3717-149
 • web stranica: http://www.mzoip.hr/
 • Adresa: Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
 • telefon (centrala): 01/3782-444
 • faks: 01/3772-822
 • web adresa: http://www.mgipu.hr/